Členské schôdze

ROK 2016 :

 27.februára 2016 VČS o 18:00 zasadačka Obecného úradu  
 27.mája 2016  členská schôdza o 19:00 - zasadačka obecný úrad Novoť
 29.7.2016 Členská schodza o 19:00 - zasadačka obecný úrad Novoť

ROK 2017 :

11.2.2017 VČS Agrohotel Novoť o 17:00 hod