Posviacka hasičskej štandarty DHS Novoť

Dňa 7.júla 2013 sme boli pozvaní na vysviacku hasičskej štandarty DHS Novoť, pri príležitosti 80.výročia založenia DHS.
publikované 07.07.2013

Posvätenie štandarty na Oravskom hrade

Posvätenie štandarty na Oravskom hrade dňa 27.4.2013, kde ju posvätil generálny vikár mons. Anton Tyrol. Uvedenej akcie sa zúčasnili členovia... (viac)
publikované 27.04.2013

Výstava trofeji ulovenej zveri

Poľovnícke združenie Novoť Vás týmto pozýva na Výstavu trofeji ulovenej zveri v roku 2012
publikované 18.03.2013

POZVÁNKA: POĽOVNÍCKY PLES 2013

Poľovnícke združenie Novoť Vás týmto pozýva na POĽOVNÍCKY PLES.
publikované 28.01.2013

Etický kódex poľovníka

Etický kódex poľovníka

Príloha č. 1
k Stanovám SPK

publikované 09.01.2013

Poľovnícky poriadok

Poľovnícky poriadok

Príloha č. 2
k Stanovám SPK
publikované 09.01.2013

Stanovy Slovenskej poľovníckej komory

Stanovy Slovenskej poľovníckej komory

aktuálne úplné znenie 
Slovenská poľovnícka komora na svojom ustanovujúcom sneme dňa 23. januára 2010 v Nitre sa uzniesla na týchto stanovách:

publikované 09.01.2013

Svätohubertovská omša

Poľovnícke združenie Novoť v spolupráci s duchovným otcom a dekanom zorganizovalo dňa 11.11.2012 v rímskokatolíckom kostole Novoť svätohubertovskú omšu na oslavu sv.Huberta patróna poľovníkov. Sv.omšu celebroval vdp.dekan Blažej Dibdiak
publikované 13.11.2012

cestou na Krawcow wierch (PL)

Cestou na Krawcow wierch (1064 m.n.m.) sme neboli sami, kto tadiaľ pred nami šiel...

publikované 22.10.2012

Svätohubertská sv. omša

Poľovnícke združenie Novoť Vás srdečne pozýva na Svätohubertskú sv. omšu dňa 11. novembra 2012  10.30 hod. v rímskokatolíckom kostole v Novoti.
publikované 03.10.2012


1 2 3 4 5 6 7 8