Poľovnícky poriadok

Poľovnícky poriadok

Príloha č. 2
k Stanovám SPK
publikované 09.01.2013

Stanovy Slovenskej poľovníckej komory

Stanovy Slovenskej poľovníckej komory

aktuálne úplné znenie 
Slovenská poľovnícka komora na svojom ustanovujúcom sneme dňa 23. januára 2010 v Nitre sa uzniesla na týchto stanovách:

publikované 09.01.2013

Svätohubertovská omša

Poľovnícke združenie Novoť v spolupráci s duchovným otcom a dekanom zorganizovalo dňa 11.11.2012 v rímskokatolíckom kostole Novoť svätohubertovskú omšu na oslavu sv.Huberta patróna poľovníkov. Sv.omšu celebroval vdp.dekan Blažej Dibdiak
publikované 13.11.2012

cestou na Krawcow wierch (PL)

Cestou na Krawcow wierch (1064 m.n.m.) sme neboli sami, kto tadiaľ pred nami šiel...

publikované 22.10.2012

Svätohubertská sv. omša

Poľovnícke združenie Novoť Vás srdečne pozýva na Svätohubertskú sv. omšu dňa 11. novembra 2012  10.30 hod. v rímskokatolíckom kostole v Novoti.
publikované 03.10.2012

Posvätenie poľovníckej štandarty II

Po slávnosti na Oravskom hrade sme sa premiestnili na Agrohotel do Novoti, kde bolo udeľované vyznamenania a ďakovné listy sponzorom a členom poľ. združenia.
publikované 07.09.2012

Posvätenie kaplnky a sochy sv.Huberta patróna poľovníkov

Posvätenie kaplnky a sochy sv. Huberta.
publikované 04.09.2012

Výstavba kaplnky sv. Huberta

S výstavbou kaplnky sme začali 30.mája 2012.
publikované 04.09.2012

Posvätenie poľovníckej štandarty

Dňa 18. augusta na Oravskom hrade v kaplnke sv. Michala posvätil vdp. dekan Blažej Dibdiak poľovnícku štandartu, resp.zástavu poľovníckemu združeniu Novoť.  Slávnostnú sv.omšu, ktorá bola o 12:00 celebroval vdp. dekan Blažej Dibdiak s vdp. Richardom Ondášom a vdp. Vladimírom Kleinom, našim... (viac)
publikované 01.09.2012

Vysviacka kaplnky sv.Huberta

Pozvánka na vysviacku kaplnky sv. Huberta
publikované 18.08.2012


1 2 3 4 5 6 7