STAROSTLIVOSŤ O ZVER - poľovník v januári

Vo väčšine revírov nastal pokoj. V januári hlavnou povinnosťou poľovníkov je všestranná starostlivosť o zver, aby netrpela nepriaznivými vplyvmi počasia. Schopnosť raticovej zveri čeliť nástrahám zimy klesá tak, ako sa zvyšuje snehová prikrývka a klesá teplota. 
STAROSTLIVOSŤ O ZVER

Vo väčšine revírov nastal pokoj. V januári hlavnou povinnosťou poľovníkov je všestranná starostlivosť o zver, aby netrpela nepriaznivými vplyvmi počasia. Schopnosť raticovej zveri čeliť nástrahám zimy klesá tak, ako sa zvyšuje snehová prikrývka a klesá teplota. Musíme sa preto postarať, aby všetky druhy zveri mali v kŕmnych zariadeniach dostatok krmiva. Ak je veľa snehu, musíme ho v okolí kŕmidiel odhrnúť.

Dužinatých krmív a siláže dávame iba toľko, koľko stačí zver zkonzumovať, lebo niekoľkokrát zamrznuté a rozmrznuté krmivo jej spôsobuje zažívacie poruchy. Keďže zver v tomto období pravidelne berie krmivo z kŕmidiel, môžeme to využiť na liečenie helmitóz pomocou medikametného krmiva. Doplníme aj chýbajúcu soľ v soľníkoch.

Odstrániť sneh by sme mali aj z ostružín, ktoré sú výborným krmivom, zlepšujú trávenie a sčasti nahradia i potrebu vody. Nesmieme zabudnúť ani na malú úžitkovú zver, ktorej sa tiež treba postarať o prístup k zelenému krmivu.

Pri vysokej snehovej pokrývke sú najmä pre srnčiu zver nebezpečenstvom nielen túlavé psy ale aj lyžiari a páni na snežných skútroch, ktorí/ i keď neúmyselne/ pri svojich potulkách po prírode vyrušujú zver.

 

LOV ZVERI

V januári možno poľovať na tieto druhy zveri: lanštiak, ondatra pižmová, kuna lesná, skalná, havran čierny a sojka škriekavá. Do 15. januára možno loviť vlka dravého, lysku čiernu, hus divú, hus poľnú a kačicu divú.

Jozef Šimjak predseda PZ

Galéria k článku
publikované 01.01.2008