Výročná členská schôdza PZ Novoť

V sobotu 23.2.2008 sa uskutočnila výročná členská schôdza Poľovníckeho združenia Novoť za hojnej účasti poľovníkov. 
Na schôdzi mala byť rozlúčka s dlhoročnou poľovníckou činnosťou p. Štefana Boleka. Ale osud to urobil inak. Štefan Bolek zomrel deň predtým vo veku nedožitých 75 rokov. V nedeľu bola rozlúčka s ním na miestnom cintoríne. V radoch Poĺ. združenia bol od roku 1979, kde sa aktivne podieľal na fungovaní Poľ.združenia Novoť.


„Česť jeho pamiatke.“


publikované 23.02.2008