Výročná členská schodza dňa 14.2.2014

Na tejto VČS boli prijatý za riadnych členov PZ Novoť pp. Ing.Martin BOBOŇ, Peter DURČAK.
Pasovanie vykonal predseda PZ a zároveň im odovzdal pasovacie listy, ktoré im budú túto prekrásnu
chvíľu pripomínať. Ďalej ich vyzval, aby boli vždy statočnými a čestnými poľovníkmi, ktorí budú zachovávať a dodržiavať poľovnícke zvyky a tradície, a budú aj statočnými a čestnými občanmi našej vlasti.

http://www.pznovot.sk/Novoprijati-clenovia

publikované 02.03.2015